29 May 2015

Seinar Bahasa : Pemahaman al-quran dan hadith dalam penentuan hukum


:: DOWNLOAD ::

Pembentang  : Dr. Mohd Sukki
Tajuk : Pengaruh bahasa arab dalam istinbat hukum

::  DOWNLOAD ::

Pembentang : Dr. Faisal Ahmad Shah
Tajuk : Kaedah bahasa arab dan kesannya terhadap perbezaan fahaman ulama terhadap nas al-quran hadith

Tarikh : 28.5.2015
Tempat : Institut Latihan Islam Malaysia 


No comments:

Post a Comment