01 May 2013

Syarah al-Hikam Ustaz Rashidy Jamil

:: DOWNLOAD ::

Penceramah : Ustaz Rashidy Jamil 
Tajuk : Syarah al-Hikam
Tarikh : 16.4.2013
Tempat Surau An-Nur, Seksyen 1 Bandar Baru Bangi