31 December 2009

Tafaqquh Fiddin : Syeikh Nuruddin Marbu Al- Banjari


:: DOWNLOAD ::

Tafaqquh Fiddin : Syeikh Nuruddin Marbu Al- Banjari

Tarikh : 2 January 2010
Masa : lepas solat magrib
Tempat : Surau An Nur bandar Baru Bangi

Kulliyyah Ustaz Zahazan Mohamed : Perniagaan atas talian

:: DOWNLOAD ::

Kulliyyah Ustaz Zahazan Mohamed : Perniagaan atas talian

Tempat : Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor
Tarikh : 29.12.2009

24 December 2009

Ceramah Sheikh Prof Dr Wahbah Zuhaili di Masjid Shah Alam


:: DOWNLOAD ::

Sheikh Prof Dr Wahbah Zuhaili di Masjid Al-Azhar di Masjid Shah Alam

21 December 2009

Kulliyyah Dhuha Ustaz Ismail Kamus


Kulliyyah Dhuha Ustaz Ismail Kamus

Penceramah : Ustaz Ismail Kamus
Tempat : Surau An Nur, Bandar Baru Bangi
Tarikh : 3 muharam 1431 / 20.12.2009

04 December 2009

Kulliyyah Pengajian Kitab Fikah Mazhab Imam Syafie jilid 4

:: DOWNLOAD ::

Tajuk : Pengajian Kitab Fikah Mazhab Imam Syafie jilid 4 Bab Talak
Penceramah : Dato' Dr. Haron Din
Tempat : Surau An Nur Bandar Baru Bangi
Tarikh : 16 zulhijjah 1430 / 3.12.2009

01 December 2009

Kulliyyah Maghrib oleh Ustaz Shauqi Othman

:: DOWNLOAD ::

Tajuk : Solat sunat
Tempat : Surau An Nur, Bandar Baru Bangi
Tarikh : 1.12.2009