28 August 2014

Umdatul Ahkam - hadith 44- 48 (bab haid) : Ustaz Syed Shahridzan

:: DOWNLOAD ::

Penceramah : Ustaz Syed Shahridzan
Tajuk : Umdatul Ahkam - hadith 44- 48 (bab haid) 
Tarikh : 27.8.2014
Tempat : Surau al-Asmah Taman Seri Jelok Kajang


20 August 2014

Jami' at-Tirmizi - Hadith 602-611 : Ustaz Adlan Abd Aziz

:: DOWNLOAD ::

Penceramah : Ustaz Adlan Abd Aziz
Tajuk : Jami' at-Tirmizi - Hadith 602-611
Tarikh : 18.8.2014
Tempat : Surau al-Amin BTHO 

13 August 2014

Syamail Muhammadiah - Hadith 1-3 : Ustaz Adlan Abd Aziz

:: DOWNLOAD ::

Penceramah : Ustaz Adlan Abdul Aziz
Tajuk : Syamail Muhammadiah - Hadith 1-3
Tarikh : 9.8.2014
Tempat : Surau al-Huda, Taman Jelok Impian 

09 August 2014

Mukhtasar Sahih al-Bukhari - Hadith 37-43 : Ustaz Adlan Abd Aziz

:: DOAWNLOAD ::

Penceramah : Ustaz Adlan Abd Aziz
Tajuk : Mukhtasar Sahih al-Bukhari - Hadith 37-43 

Tarikh : 8.8.2014
Tempat : Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin