05 September 2010

Seminar pemurniah akidah : Mendepani ancaman akidah semasa

:: DOWNLOAD ::

Pembentangan 1 : Isu-isu semasa akidah : Ajaran Qadiani, Syiah, Islam leberal
Pembentang : Ustaz Aizam bin Mas'od JAKIM

:: DOWNLOAD ::

Pembentangan 2 : Gerakan Islam mendepani pluralisme agama
Pembentang : Ustaz Muhammad Arifin bin Ismail

:: DOWNLOAD ::

Pembentangan 3 : Kristianisasi
Pembantang : Ustaz Rashidy Jamil Muhammad Ar-Rashid JAKIM

No comments:

Post a Comment