27 October 2010

JAWHAR Intellectual Discourse : Kemana zakat anda?


:: DOWNLOAD ::
Pembentang 1 : YBrs. Dr. Hj. Muhammad Yamin bin Ismail. Pengurus Bahagian Baitulmal MAIWP.
Tajuk : Agihan zakat : Isu, impak dan pengharapan
:: DOWNLOAD ::
Pembantang 2 : YBrs. Tn. Hj. Aidil Munawir b. Ahmed Shukri, Lembaga Zakat Selangor
Tajuk : Program dan impak pembanunan usahawan asnaf menerusi dana zakat

No comments:

Post a Comment