29 October 2010

Islamofobia & dakwah : Kepimpinan, peranan dan tindakan umat Islam

:: DOWNLOAD ::
Tajuk : Islamifobia & dakwah : Kepimpinan, peranan dan tindakan umat Islam
Penceramah : Prof. Madya Dr. Badlihisham Abdul Nasir, Fakulti Pengajian Islam
Tempat : Auditorium JPM

No comments:

Post a Comment