29 May 2009

Kulliyyah : Hadith sifat solat - Siri 3

Download


Siri Hurian hadith berkaitan sofat solah. Membincangkan hadith daripada Sahin al-Bukhari dan Sahih Muslim berkaitan sifat solat. Menggunkan buku al-Wafi Bi Fi al-Sahihain' susunan Syeikh Soleh Ahmad al-Syami.


Penyampai : Ustaz Adlan bin Abd. Aziz

Tarikh: Rabu, 2 Jamadilakhir 1430 / 27 Mei 2009

Tempat : Pertubuhan Kebajikan Al-Nidaa' Malaysia

No comments:

Post a Comment