20 May 2009

Hadith masyhur yang palsu (2) "Syahwat Wanita Berlipat Ganda Atas Syahwat Lelaki?"

MUKADDIMAH

Kita sering mendengar ucapan ramai orang bahawa syahwat kaum wanita melebihi berlipat-lipat dari syahwat kaum lelaki. Sepintas, ucapan itu terkesan benar, namun benarkah demikian? Adakah dasarnya? Silahkan baca selanjutnya!!

TEKS HADITS

إِِنَّ شَهْوَةَ الِّنسَاءِ تُضَاعِفُ عَلَى شَهْوَةِ الِّرجَالِ

Sesungguhnya syahwat kaum wanita berlipat ganda melebihi syahwat kaum lelaki.

Imam as-Suyuthi (pengarang kitab rujukan kajian ini) mengatakan, Di dalam kitab al-Awsath dari hadith Ibn ‘Umar terdapat lafaz:

فُضِّلَتِ اْلمَرْأَةُ عَلَى الرَّجُلِ بِتِسْعَةٍ وَتِسْعِيْنَ مِنَ الَّلذَّةِ وَلَكِنَّ اللهَ تَعَالَى أَلْقَى عَلَيْهِنَّ الْحَيَاءَ

Wanita dilebihkan atas lelaki sebanyak sembilan puluh sembilan kenikmatan (seksual) akan tetapi Allah Ta’ala melemparkan sifat malu pada mereka.

KUALITAS HADITS

Syaikh Muhammad Luthfi ash-Shabbagh (penahqiq kitab rujukan kajian ini) mengatakan: Kualiti hadith di atas adalah MAWDHU’ (PALSU), untuk itu silahkan lihat: -

Dha’iif al-Jaami’, no.3981 karya al-Albani. Beliau (Syaikh al-Albani) berkata, “Lemah sekali.”
- al-Maqaashid al-Hasanah karya as-Sakhawy, h.255. Di dalam sanadnya terdapat Daud, Mawla Abi Mukammil yang merupakan Munkar al-Hadith (periwayat hadith munkar)
- Faydh al-Qadiir karya al-Manawi. Beliau (al-Manawi) berkata, “al-Bukhari berkata, ‘Munkar al-Hadith.’ “ Syaikh Lutfhi berpandangan, “Menurutku, juga terdapat periwayat bernama Ibn Lahii’ah dan Usamah bin Zaid al-Laitsy yang dimasukkan oleh Imam adz-Dzahabi dalam bukunya adh-Dhu’afaa’ (para periwayat yang lemah), yang berkata, ‘Ia (Usamah) seorang periwayat yang Layyin (ungkapan lain untuk kualitas periwayat yang lemah).”
- TamyÎz ath-Thayyib Min al-Khabiits… karya Ibn ad-Dubai’, h.92 - Kasyf al-Khafaa` karya al-‘Ajluny, Jld.II, h.15 - Al-Fawaa`id karya asy-Syawkany, h.136

(SUMBER: ad-Durar al-Muntatsiarah Fi al-Ahaadiits al-Masyhuurah karya Imam as-Suyuthy, tahqiq, Syaikh Muhammad Luthfy ash-Shhabbaagh, h.156, hadits no.337)

1 comment:

  1. yg ni mmg da tau...tapi ramai yg guna hujjah neh...hmm

    ReplyDelete