28 February 2013

Wang zakat - Di mana hak penghutang?

Tajuk : Wang zakat - Di mana hak penghutang?
Tarikh : 28.2.2013
Tempat : Auditorium EA, Kompleks E, Putrajaya

:: DOWNLOAD ::
Penceramah : Tuan Haji Nik Mohamed Noor bin Ishak 
Tajuk : Agihan zakat kepada al-gharimi - Pengalaman Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Negeri Kelantan (MAIK)


:: DOWNLOAD ::
Penceramah : Ustaz Hamizul bin Abd. Hamid
Tajuk : Siapakah al-gharimi dari segi syarak dalam perspektif masa kini di Malaysia?


:: DOWNLOAD ::
Penceramah : Ahmad Saifuddin Hj Md Tahir
Tajuk : Agihan zakat kepada al-gharimi - Pengalaman Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan (MAIWP)


No comments:

Post a Comment