26 January 2012

Syarah al-Hikam : Ustaz Rashidy Jamil Ar-Rashid

:: DOWNLOAD ::

Tajuk : Syarah al-Hikam (hikmah 14)
Penceramah : Ustaz Rashidy Jamil Ar-Rashid
Tarikh : 17.1.2012
Tempat : Surau an Nur Bandar Baru Bangi

No comments:

Post a Comment