25 November 2011

Seminar pendekatan Islam menangani kepelbagaian agama

Tempat : Jabatan Peguam Negara, Putrajaya
Tarikh : 21.11.2011

Kertas kerja 1 :
Tajuk : "Keadilan soaial menurut perspektif Islam dan hubungannya dengan konsep 1 Malaysia"
Pembentang : Prof. Madya Dr. Hazizan Md Noon. (Jab. Sosiologi dan Antropologi, kuliyah ilmu wahyu UIA)

:: DOWNLOAD ::

Forum 1 :
Tajuk : "Toleransi beragama menurut kaca mata Islam"
Ahli panel :
Prof. Madya Dr. Khadijah Mohd Khambali @ Hambali (Jab. Akidah dan Pemikiran Islam. U.M)
Prof. Madya Dr. Ridhuan Tee bin Abdullah (Jab. kenegaraan dan ketamadunan UPNM)
Tuan Haji Muhammad Abdullah @ Nicholas Sylvester (Pengerusi Hidayah Centre)

:: DOWNLOAD ::

Kertas kerja 2 :
Tajuk : "Kebebasan beragama di Malaysia"
Pembentang : Tuan Haji Mahamad Naser bin disa (Jabatan Peguam Negara)

:: DOWNLOAD ::
:: DOWNLOAD :: Sesi Q & A ::

Forum 2 :
Tajuk : "Konflik antara agama realiti dan penyelesaiannya"
Ahli panel :
Dato' Wan Mohamad bin Dato' Sheikh Abd Aziz
Datin Azizah bt Nawawi (Jabatan Peguan Negara)
Tuan Haji Ann Wan Seng ( Persatuan Cina Muslim Malaysia)

:: DOWNLOAD ::

No comments:

Post a Comment