25 September 2010

JAWHAR Intellectual Discourse : Jom Wakaf!

Tarikh : 23.9.2010
Tempat : Auditoriom E, Kompleks E Putrajaya
Penganjur : Jabatan Wakaf Zakat dan Haji

Kertas kerja 1 : DOWNLOAD :

Tajuk : Menyuntuk semangat masyarakat ke arah membangunkan sosio-ekonomi ummah
Pembentang : Dr. Asmak binti Abdul Rahman (UM)

Kertas Kerja 2 : DOWNLOAD :

Tajuk : Melestari sistem jaminan sosial Islam melalui wakaf
Pembentang : Dr. mohd Affandi bin Mat Rani

No comments:

Post a Comment