08 July 2009

Kulliyah Magrib : Ustaz Shauqi Othman

:: Download ::

Kitab : Sabilal Muhtadin bab sujud (sujud tilawah & syukur)
Penceramah : Ustaz Shauqi Othman
Tempat : Surau An Nur, Bandar Baru Bangi
Tarikh : 14 Rejab 1430 / 7 Julai 2009

No comments:

Post a Comment